Bạc Liêu rà soát, xử lý khu dân cư tự phát trên đất nông nghiệp

Sở Xây dựng Bạc Liêu vừa có văn bản đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND cấp xã xử lý tình trạng khu dân cư tự phát trên đất nông ng...

Xã Hội 31/07/2019 11:42:19

8

Sở Xây dựng Bạc Liêu vừa có văn bản đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND cấp xã xử lý tình trạng khu dân cư tự phát trên đất nông nghiệp.

Bạc Liêu rà soát, xử lý khu dân cư tự phát trên đất nông nghiệp

Một khu nhà ở tự phát, đất nông nghiệp được phân lô bán nền tại Thành phố Bac Liêu (ảnh Nhật Hồ)

Theo Sở Xây dựng, hiện nay trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều trường hợp phân lô bán nền trái phép trên đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm và các loại đất khác (không phải là đất ở) hình thành nên các khu dân cư tự phát làm mất an ninh trật tự xã hội, mất mỹ quan đô thị, phá vỡ quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đô thị.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp đang hình thành khu dân cư tự phát. Đồng thời, rà soát lại từng khu dân cư tự phát đã hình thành trên địa bàn quản lý, kết quả gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định, trong đó cần đề xuất hướng xử lý cụ thể đối với từng khu, kể cả xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra các sai phạm.

NHẬT HỒ

Nguồn: https://laodong.vn/bat-dong-san/bac-lieu-ra-soat-xu-ly-khu-dan-cu-tu-phat-tren-dat-nong-nghiep-746942.ldo