Đăng bài viết đến trang Dia The Vang

Viết tin tức trên trang Dia The Vang không giống như viết những bài báo hay bài cung cấp thông tin khác, tin tức thông tin được trình bày theo một cách rất riêng. Điều quan trọng ở đây là truyền tải hết những nội dung liên quan trong lượng từ giới hạn và trình bày sự việc với độc giả mục tiêu một cách súc tích. Nắm được cách viết bài tin tức có thể hỗ trợ sự nghiệp làm báo cũng như giúp bạn phát triển kỹ năng viết và truyền đạt thông tin một cách ngắn gọn, rõ ràng.

QUY ĐỊNH ĐĂNG BÀI

. BÀI VIẾT có nội dung đúng những chuyên mục của website ….

KHÔNG: Viết không dấu, teencode, có từ ngữ thô tục….

KHÔNG: Quảng cáo, mất đồ, nhặt được đồ….

KHÔNG: Liên quan tới chính trị, tôn giáo, phân biệt vùng miền….

. Bài viết được copy từ trang gốc hãy copy link nguồn gốc bài viết đó vào ô [Your URL]….

KHÔNG: Bêu xấu một cá nhân…

KHÔNG: PR dưới mọi hình thức….

 

Đăng nhập
Hoặc
Facebook
Google