Thứ bảy: 20/04/2019 ||

Nhà đầu tư nước ngoài được đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ khi tham gia đấu thầu

10/04/2019 13:41:55

35

Nhà đầu tư nước ngoài được đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ khi tham gia đấu thầu

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ...

Bình chọn bài viết

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

nha-dau-tu-nuoc-ngoai-duoc-dat-coc-ky-quy-bang-ngoai-te-khi-tham-gia-dau-thau

Thông tư 03 bổ sung quy định về các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, đối với người không cư trú.

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài được đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ chuyển khoản khi tham gia đấu giá trong các trường hợp sau:

Mua cổ phần tại doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Mua cổ phần, phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác thực hiện thoái vốn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trường hợp trúng đấu giá, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện chuyển vốn đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối để thanh toán giá trị mua cổ phần, phần vốn góp.

Trường hợp đấu giá không thành công, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài số tiền đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ sau khi đã trừ đi các chi phí phát sinh liên quan (nếu có).

Được biết, trước đây chưa có quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú được đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam để tham gia đấu giá mua cổ phần các doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa và khi thoái vốn. Nhà đầu tư nước ngoài muốn thực hiện phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận.

Quy định nêu trên được cho là sẽ rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài khi tham đấu giá, mua cổ phần của doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa hoặc thoái vốn.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/5/2019.

Diệu Trang