[VIDEO] Cảnh báo các dự án “ma” tại TP.HCM

Các dự án 'ma' đang xuất hiện ngày càng nhiều tại TP.HCM. Nếu không chặn đứng sẽ có không ít người 'tiền mất, đất không có'...

Dự Án 31/07/2019 14:28:04

15