skip to main content
Phiên bản mới: Thử nghiệm ×

Video: Trường hợp từ chối cấp Sổ đỏ và cách xử lý người dân cần nẵm rõ năm 2021

Video Youtube: LuatVietNam

Việc từ chối nhận hồ sơ và từ chối cấp Sổ đỏ khá phổ biến. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình người dân cần biết việc từ chối đó có đúng quy định hay không và phải biết cách xử lý khi nhận được văn bản từ chối.


Ý kiến của bạn

0 comments

Write a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *