Thứ hai: 22/04/2019 ||

Lãi suất cho vay tăng, người mua nhà gặp khó

Lãi suất cho vay của nhiều ngân hàng liên tục nhích lên ảnh hưởng khá lớn đến những khách hàng đã vay tiền mua nhà, gây áp lực không nhỏ trong việc trả n...

22/04/2019 12:15:05

5 lượt xem

Lãi suất cho vay của nhiều ngân hàng liên tục nhích lên ảnh hưởng khá lớn đến những khách hàng đã vay tiền mua nhà, gây áp lực không nhỏ trong việc...

VIDEO BẤT ĐỘNG SẢN

TP HCM phát triển hạ tầng giao thông theo PPP: TƯỞNG DỄ NHƯNG KHÓ
Ngày 18/4, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh đã chủ trị Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận TP Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị l...
Bản tin Xây Dựng Và Bất Động Sản phát sóng 19:45 19/04/2019
Bản tin Xây Dựng Và Bất Động Sản phát sóng 19:45 18/04/2019
Bản tin Xây Dựng Và Bất Động Sản phát sóng 19:45 17/04/2019
Bản tin Xây Dựng Và Bất Động Sản phát sóng 19:45 16/04/2019
Bản tin Xây Dựng Và Bất Động Sản phát sóng 19:45 12/04/2019