skip to main content

Blog-Bất Động Sản

Thời gian qua, người dân hết sức quan tâm gói vay ưu đãi mua nhà ở xã hội trị giá 120.000 tỷ đồng. Sau đây là Video ai được hưởng gói vay 120.000 tỷ đồng.