skip to main content

DMCA: Thông báo gỡ xuống

DMCA: Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ

Diathevang.vn  tôn trọng các quyền của chủ sở hữu bản quyền và sẽ làm việc với những chủ sở hữu bản quyền nói trên để đảm bảo rằng tài liệu vi phạm sẽ bị xóa khỏi dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi giám sát tất cả các tệp chúng tôi tải lên để đảm bảo rằng tài liệu có bản quyền không được tải lên. Trong trường hợp bạn cảm thấy một tệp vi phạm bản quyền của mình hoặc bản quyền của người mà bạn đại diện, chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng trang này để thông báo cho chúng tôi.

Diathevang.vn sẽ phản hồi “bất kỳ và tất cả các yêu cầu gỡ xuống” tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA) và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Nếu bạn cho rằng tập tin mà chúng tôi tải lên Diathevang.vn vi phạm bản quyền của bạn, vui lòng liên hệ email bên dưới để gửi yêu cầu. Đảm bảo bao gồm mối quan hệ của bạn với chủ sở hữu tác phẩm có bản quyền, thông tin liên hệ đầy đủ của bạn và url của video/bài viết, Video hoặc Bài viết mà bạn đang đề cập đến và Diathevang.vn  sẽ hành động ngay lập tức.

Email : info@diathevang.vn